شیرین شده باز کام دلهامون؛ بارونی شده دیده ی بارون؛ دنیا اومده نوه ی ارباب؛ نورانی شده همه دنیامون. استوری مولودی خوانی شاد میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام با نوای حسین سیب سرخی.