فیلمی تکان دهنده از جارو زدن مسجد توسط حاج قاسم سلیمانی با لباس خادمی.