اجرای ترانه توسط رضا صادقی در برنامه هم رفیق شهاب حسینی با حضور و سخنان جنجالی علی انصاریان درباره ممنوع التصویری و ماجرای عمو حسن!