به دلیل استقبال زائران و مجاوران از چایخانه حضرت رضا (ع) که سال گذشته در نقطه تلاقی صحن‌های جامع رضوی و کوثر افتتاح شد، با دستور تولیت آستان قدس رضوی در دستور کار قرار گرفت.