البته هیچی مثل قارچ تازه نمیشه اما با دانستن این ترفند جالب می تونید قارچ هاتون رو خیلی قشنگ فریز کنید.