سلام باران بی پایان تشنه جواب توام؛ کلیپ بسیار زیبا و مفهومی عرض ارادتی به ساحت حضرت عباس سلام الله مناسب استوری و وضعیت واتساپ