یکی از مسئله های پدر و مادرها یاد دادن روش پوشیدن لباس بچه است و اینکه بتونه خودش لباس هاشو بپوشه این این کلیپ دقیقا همون چیزیه که می خواستید.