آدم های مهربون رو نمیشه عوض کرد، اونا احمق نیستند اما فکر می کنند همه توی سینه شون قلب دارند؛ یک استوری عاشقانه بفرستید برای کسانیکه دوستشون دارید.