خانم ایمی هادکینز تازه مسلمان اهل بریتانیا از دروغی که در رابطه با حضرت زهرا [سلام الله علیها] به او گفته‌ اند، میگوید.