در پاسخ به دوربین مخفی مشهد، این دوربین مخفی رو از سه نفر با سه تیپ متفاوت ضبط کردن و اصلا تعرضی دیده نشده.