میباره بارون روی سر مجنون توی خیابون رویایی ... استوری مداحی زیبا زیارتی امام حسین علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه.