ای امیر عرب منو نگاه کن؛ ای امیر عرب منو صدا کن؛ ای امیر عرب برا ظهورت؛ وارث ذوالفقار بیا دعا کن ... نماهنگ مهدوی منو نگاه کن با نوای محسن عرب خالقی اجرا شده در هیئت خادمین حضرت زینب س قم.