فیلم کامل گفتگوی کامل برنامه بدون تعارف خبر ۲۰۳۰ با استاد خسرو معتضد.