وقتی می میرم هیچ کسی به داد من نمی رسه الا حسین با صدای حسین سیب سرخی؛ یک وضعیت حسینی به مناسبت فوت علی انصاریان بر اثر کرونا