لحظاتی از دوران فوتبالی و هنری ورزشکار فقید فوتبال کشورمان علی انصاریان.