‌‎اختاپوسی با شش بازو قسمت سوم مجموعه مستند کلیپ های (سازمان اطلاعاتی ۸۵ میلیون نفری) موساد جنگ اطلاعاتیش را با سینمایش به رُخ میکشد! سازمان اطلاعاتی 85 میلیونی با روش کار این اختاپوس صهیونی باید آشنا شود.