امام صادق علیه السلام: زمانی که بین مردم به عدالت رفتار شود، فقر از میان می‌رود.