انتقاد پرویز پرستویی از بی‌توجهی‌ها نسبت به نیازمندان و محرومان در نشست فیلم «بی همه‌چیز».