کلیپی نوستالژیک از لحظات جالب و خاطره انگیز از دوران فوتبالی مهرداد میناوند.