صبور باش، این روزها هم می گذرد، خدا حواسش به تمام ثانیه‌های زندگی‌ات است و آفتاب از سمت خوشبختی خواهد تابید صبور باش که چشمه شادی خواهد جوشید؛ کلیپی دلنشین و آرامشبخش درباره صبوری مناسب برای وضعیت واتساپ و استوری