ویدیویی طنز از مصطفی ازاد کمدین اینستاگرامی که از برنامه فرمول یک شبکه ۱ پخش شد.