چطور با طلق روسری شیک تر و منظم تری داشته باشیم حتما می دونید که همش روسری می افته یا درست نمی ایسته با این روش دیگه خیالتون راحته