اجرای طنز امیر کربلایی زاده در مورد شخصیت های ناشناخته درون ما.