از جهانی که پر از تیرگی ما و من است، می گریزم به هوایی که پر از زیستن است، می گریزم به همان جا که همه می گویند، هر کس از آیینه ها دم بزند خویشن است؛ شعرخوانی جانگذاز سید حمید رضا برقعی شاعر اهل بیت در فاطمیه دوم شب چهارم حسینیه فاطمیون قم فاطمیه سال نود و نه