رول دستمال که تمام شد دور نریزید باهاش میشه چیزهای جالبی درست کرد با تماشای این کلیپ متوجه می شوید.