خمیر گلسازی هاتون را بیارید و بعد از دیدن این کلیپ آموزشی گلسازی خمیری نحوه صحیح برش ها را انجام بدید.