کلیپ قرائت حدیث شریف کسا، خیلی آرامش بخش و راه گشا و سفارش شده برای مشکلات با صدای مداح اهل بیت حاج مهدی سماواتی