باز مشغول کاری با لبخند، که انگار نه انگار، که ازت دو تا دنده شکسته، بین در و دیوار، چرا برات نگران نباشم، مادرت برات بمیرم؛ با نوای حاج مهدی رسولی مناسب جهت اینستاگرام و وضعیت واتساپ