ویدیویی از نزدیک شدن قایق تندروی مسلح نیروی دریایی سپاه برای ناو آمریکایی USS Essex در خلیج فارس که در 26 ام اکتبر رخ داده است. آمریکایی ها نیز برای مقابله و تهدید متقابل اف 35 بلند کرده اند!