صحبت های طنز فیروز کریمی در مورد وضعیت عادی دست در زمان هند بازی پرسپولیس و استقلال.