تکنولوژی مرسدس بنز برای سبقت در شب وقتی دید راننده برای سبقت گرفتن کم باشه تا چند صد متری رو اگه ایمن تشخیص بده راه سبز نمایان میشه