حدیث گرافی زیبا از خواندن حدیث حضرت علی امیرالمومنین سلام الله علیه توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی درباره کیفیت بنده خوب خدا شدن