آموزش ساخت اسباب بازی ماشین با وسایل دور ریختنی و درب بطری نوشابه.