خانم سامع آموزگار کلاس دوم ابتدای درس اندازه گیری از فصل پنجم کتاب صفحه 74 و 75  ریاضی پایه دوم ابتدایی رو دراین کلیپ آموزش تدریس می کنند.