با هنر کاغذ و تا خیلی راحت میتونید با دیدن این کلیپ یک گلدان گل میخک کاغذی با رنگ ها متنوع داشته باشید