ویدیو فوق یکی از کاربردهای جذاب حوزه بینایی ماشین (Computer vision) جهت تحلیل حالات هیجانی افراد از منظرهای غم، استرس، شادی و... را به نمایش گذاشته است. ارتقا دقت و سرعت اجرا جهت پردازش بلادرنگ از چالش‌های اصلی پروژه‌های تحلیل هیجان در تصاویر و ویدیوها است.