«اشلی بابیت»  یکی از ۴ کشته اتفاقات شب گذشته در آمریکا است که یک نظامی کهنه‌کار بود. او ۱۴ سال سابقه فعالیت نظامی برای این کشور داشته است.