شما بالابالا صداش کنید، سکانسی دیدنی از سریال تلویزیونی «بچه محل»