خانم پردیس احمدیه بازیگر فیلم لاک قرمز مهمان برنامه دورهمی مهران مدیری بود، اون در جواب سوال ملاک های ازدواج گفت: سختی کشیده باشه قد بلند هم نباشه!