حتما این کلیپ را تا حالا ندیده اید از یک دشت پر از بولوبری با یه وسیله ی جالب دارند این میوه خوشمزه و را برداشت می کنند.