آخه این چه تیتراژی بود بیشتر بچه ها می ترسیدند اون هم یه تیتراژ برای برنامه کودکانه و بهداشتی