دلاوری: یا ما شهردار سارایوو رو سر کار گذاشتیم یا حد اعتماد به نفسه یجوری بالا رفته که دیگه نمیشه جلوشو گرفت