داستان کودکانه سوره نصر که به حوادث مکه می پردازد، روایت زیبای خانم ریحانه رهبری را می بینیم