در این کلیپ به بچه آموزش داده میشه که با کاغذ و مقوای رنگی چطور می تونن یک ماشین پلیس قشنگ درست کنند و ازش لذت ببرن.