فکر می کنی اگر سهم پولت که تو عراق و سوریه هزینه میشه بهت بدن چی میشه؟! چیزی که شما رو شوکه خواهد کرد!