بخشی از برنامه فوتبال برتر شبکه سه که به مصاحبه با امیر قلعه نویی مربی فوتبال کشورمان و تیکه معروفشان است.