کلیپ زیبای عاشقانه با صدای رضا بهرام، ای گل مریم خوابتو دیدم باز… توی رویایی، دلنشین و دلباز گفتم از عشق و ساده خندیدی! میوه ی عشقوُ از دلم چیدی، اما یک لحظه بی تو؛ بارون شد!