کلیپ طنزی از سریال پایتخت بجای گفتگوی گشت های نیروی دریایی ایران و نفتکش کره ای وقتی دیدن تو خلیج فارس آشغال ریخته