یکی از پیش شرط های بایدن برای بازگشت به برجام عقب نشینی ایران از منطقه است، آقای بایدن شما با دولت های دست نشانده و فاسد ارتباط برقرار کرده اید ولی ایران با لایه های زیرین و بدنه ی این ملت ها ارتباط گرفته است، مگر میشود محبت ایران که در قلب ملت های منطقه است عقب نشینی کند ؟! استاد حسن عباسی ۱۵ آذر ۹۹