وسایل مورد نیاز: کاغذ رنگی، مقوا رنگی، قیچی،مداد،ماژیک، چسب ماتیکی، طرز ساخت کاردستی به طور کامل در فیلم مرحله به مرحله نمایش داده شده است.